Wat is groepstherapie?

Het is niet evident om de stap naar therapie te zetten, maar vaak nóg minder evident om de stap naar groepstherapie te zetten. ‘Ik durf er niet met anderen over te praten.’ ‘Anderen hebben het vast erger dan ik.’ ‘Ik huil nooit waar anderen bij zijn.’ ‘Ik ga er weer niet bij horen.’ ‘Wat als mensen er toch geen begrip voor gaan hebben?’. Het zijn maar enkele van de bezorgdheden die ik wel vaker de revue heb zien passeren.

Groepstherapie werkt. Het is een volwaardige therapie bovendien. Niet iets dat je bovenop een individuele therapie moet doen (het kan, maar het moet niet). Meer nog, een groep kan je dingen bieden die in individuele therapie niet mogelijk zijn.

Wat kan de groep mij bieden?

 

  • Het is een veilige plek om te leren spreken over dat wat je voelt of meemaakt.
   Het zou zelfs een oefenplek kunnen zijn. Als het je hier lukt, lukt het in je eigen dagelijks leven misschien ook iets makkelijker?
  • Het is een soort ‘experimenteer’-ruimte, om te oefenen met zaken waar je doorgaans op vast loopt. Misschien wil je wat assertiever worden? Of hang je altijd maar de clown uit en kan je in de groep oefenen met wat kwetsbaarheid te tonen?
  • Het is een plek waar je erkenning kan krijgen en soms ook herkenning kunt vinden. Verhalen verschillen, processen zijn anders, maar tóch zijn veel dingen waar mensen doorgaan ook ergens gelijkend. En die raakvlakken kunnen deugd doen.
  • Het is een plek waar je in verbinding kunt gaan. Je kan er luisteren, praten, lachen, meedeinen met de groep en je even minder eenzaam voelen.
  • Het is therapeutisch: je krijgt er sowieso nieuwe inzichten en kleine duwtjes in de rug om de veranderingen die jij wilt in gang te zetten.
  • Het is goedkoper dan individuele therapie, ook niet onbelangrijk.

Momenteel loopt de huidige groep rond gender reeds, maar vanaf oktober 2023 start een nieuwe cyclus.
De babbels rond hoogbegaafdheid gaan van start in mei 2023 en zullen doorlopend maandelijks plaats vinden. 
(Volg zeker de sociale media – instagram en facebook – voor de snelste updates.)