Agapei

De geboorte van iets nieuws.
Als je me kent, weet je dat ik een voorliefde voor klassieke talen heb.
Het werd een woord dat omvat wat therapie voor mij betekent.
Een woord dat je kunt vertalen als: ‘begroeten’, ‘verwelkomen’, ‘zich ontfermen’; maar vooral ‘liefhebben’.

Het Nederlandstalige woord dat het meest in de buurt komt, is ‘naastenliefde’.
Therapie geef ik met heel mijn hart. En daarom heet ik jullie vanaf nu welkom in ‘Agapei’.