Praktisch

Sessies gaan live door, tenzij anders afgesproken. Indien u een online afspraak wenst, kan dit via een beveiligd platform. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een afspraak op verplaatsing doorgaan (bij ernstige ziekte, bevalling, …).

INDIVIDUELE THERAPIE

Dagtarief: €65 [of €11 binnen ELP conventie]
Avondtarief: €70 (na 18u) [of €11 binnen ELP conventie]

GROEPSTHERAPIE OF HBABBEL

Per sessie: €2,5 [binnen ELP conventie, zie bij terugbetaling]

VERSLAGGEVING

€65 [of gratis binnen ELP conventie]

bv. verwijsbrief voor endocrinoloog/chirurg/dagcentrum/evolutieverslag/…
Dit gebeurt enkel op vraag van cliënt en na expliciete toestemming.

Rekeningnummer: BE38 0689 4543 4472 

Annulatievoorwaarden:

Je kan afspraken steeds annuleren of verzetten (telefonisch of per mail). Dit is gratis, indien je meer dan 24u op voorhand je afspraak annuleert. Indien je laattijdig of niet annuleert, wordt de sessie volledig aangerekend.

Terugbetaling via de mutualiteit:

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor therapie. Raadpleeg zelf even uw mutualiteit naar de specifieke voorwaarden. Op de website van je eigen mutualiteit kan je doorgaans ook een formulier downloaden om de terugbetaling in orde te brengen. Breng dit zelf mee naar je intake/therapie.

Terugbetaling via de ELP:

Sinds november 2022 ben ik geconventioneert psycholoog (RIZIV nummer 7-02667-01-000). Dit wil zeggen dat je voor 11€ (of 4€ indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming) naar therapie kunt komen, met een absoluut maximum van 20 sessies per jaar.
De terugbetaling richt zich voorlopig vooral tot mensen met een kwetsbaarheid op financieel, sociaal en/of fysiek vlak, die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. Slechts een aantal uren van mijn agenda gaan naar mensen die binnen deze conventie vallen. Dit wil zeggen dat niet iedereen in aanmerking komt voor terugbetaling van therapie. Alle groepssessies (rond gender of hoogbegaafdheid) vallen standaard binnen de conventie en kosten 2,5€ per sessie.

Heb je vragen? Contacteer me gerust. Heb je het financieel moeilijk? Ik bekijk samen met jou of je nog bij in de conventie kunt. Alle uitgebreide info vindt u op: Eerstelijnspsychologie (ELP) diletti.be