Individuele therapie: voor wie?

Iedereen die zich niet goed in zijn/haar/hun vel voelt, heeft baat bij therapie.

Iedereen die graag als mens wat verder wil kunnen groeien, heeft baat bij therapie.

Iedereen die erger wil voorkomen in de toekomst, heeft baat bij therapie.

Een eenvoudig lijstje opstellen om te kijken of je bij me terecht kunt of niet, vind ik dus niet zo zinnig.

Om je toch op weg te helpen enkele zaken waarmee je (onder andere) naar therapie kunt komen:

 

  • jezelf niet meer herkennen
  • vaak piekeren
  • slecht slapen
  • je angstig of depressief voelen
  • moeilijkheden hebben met anderen (je ouders, je kinderen, je partner, je vrienden, je familie, …)
  • moeilijkheden hebben met je zelfbeeld/zelfvertrouwen
  • je gaat door een nieuwe levensfase en hebt het hier moeilijk mee (net student geworden, net gaan werken, net een kindje gekregen, …)
  • vragen hebben rond je identiteit
  • vragen hebben rond je seksualiteit
  • vragen hebben rond gender * ik ben transsensitieve therapeut
  • vragen hebben rond (een vermoeden van) hoogbegaafdheid
  • moeilijkheden met alcohol
  • traumatische gebeurtenis(sen) in het heden of verleden * ik ben EMDR therapeut

Twijfel je of therapie iets voor jou is?
Neem gerust contact op via het contactformulier.

Wat is clientgerichte therapie?

Carl Rogers ontwikkelde in de jaren 50 van de vorige eeuw een (evidence based) therapie die stoelt op 3 fundamentele grondhoudingen: empathie, echtheid en onvoorwaardelijke aanvaarding. Als therapeut probeer ik voortdurend empathisch af te stemmen op jou verhaal. Daarnaast vind ik die echtheid zeer belangrijk en zie ik therapie als een ontmoeting van ‘mens tot mens’, niet van expert tot klant. Onze wegen kruisen elkaar en we gaan even samen op weg. Jij bent zoekende, maar ook ik ben zoekende want pretendeer zeker niet dat ik de waarheid in pacht heb. Ten slotte check ik altijd bij mezelf of ik werkelijk onvoorwaardelijk aanvaardend ben. Dat is niet evident, maar dat wil ik oprecht nastreven. Ik wil je zien voor wie je bent, aanvaarden voor wie je bent, in ál je stukken. Ook die stukken die je zelf nog niet aanvaard hebt.

In cliëntgerichte therapie is – het woord zegt het zelf – de cliënt dé expert. Logisch ook, gezien jij je aanmeldt met specifieke klachten, verhalen die jij meemaakte, dingen die jij voelt, zaken waar jij over piekert. Als therapeut volg ik je in je proces en ga ik op zoek naar jouw krachten. Er zal geen externe oplossing zijn, maar binnen in jou vinden we wel de kracht om verder te groeien. Er is geen protocol, er zijn geen vaste huiswerkopdrachten. Ik help je stilstaan, vertragen. Ik help je begrijpen en linken leggen. Ik help je afvragen en antwoorden vinden. Ik help je te zeggen wat nog nooit gezegd mocht worden. Ik help je te voelen wat vast zit, zodat het erna weer mag stromen. Ik help je kritisch te denken als dat nodig voelt. Ik heb je met mildheid te kijken wanneer je dat mist. Op maat, op jouw tempo, aangepast aan wat jij nodig hebt.

Lijkt je dat wat?
Dan ga ik heel graag samen met jou op pad.

De brochure over de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie kan je hier raadplegen:

Wat is emotion focused therapie?

Emotion-Focused Therapy (EFT) is een nieuwe evidence-based benadering die pas in de jaren 90 van vorige eeuw onstond (Greenberg, Elliott en Watson). Het is een specifieke substroming binnen de cliëntgerichte therapie, dus wat je onder ‘cliëntgerichte therapie’ kunt lezen is hier ook grotendeels van toepassing op. Zij maakten de volgende houding van de therapeut iets directiever, iets sturender door specifieke methodieken te gebruiken om processen van cliënten die vast zitten opnieuw te doen stromen.

 

Van basisopleiding ben ik cliëntgericht therapeut en zal ik altijd eerst het minder sturende verkiezen. Als ik echter merk dat verhalen vastlopen, gedachten heel star zijn of gevoelens erg geblokkeerd voelen, ga ik hier en daar wat directiever te werk gaan. Ik stel dan in het gesprek zelf een soort oefening voor zoals focusing of een gesprek vanuit verschillende deelaspecten van jezelf.

 

Ik volgde reeds level 1 en level 2 van deze opleiding en ben momenteel (2022-2023) aan het laatste deel van de opleiding bezig. Ik volgde ook de masterclass over EFT specifiek bij (complex)trauma.

Meer informatie over EFT kan je hier raadplegen:

Wat is EMDR therapie?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Dr. Francine Shapiro, 1990). Deze evidence based methode gaat via snelle oogbewegingen je helpen om herinneringen neuronaal beter te verwerken, zodat ze ook minder intens en pijnlijk zullen ervaren worden. EMDR gaat naar de diepere lagen van je (bewust)zijn en integreert non-verbale herinneringen (gevoeld door je lichaam) en verbale herinneringen weer met elkaar. Je gaat echt naar de bron van je moeilijkheden op zoek om dit moeilijke deel te verwerken. De methode wordt vaak gebruikt om traumatische herinneringen te verwerken, maar kan evenzeer gebruikt worden bij tal van andere klachten (zoals een hevige angst om met de auto te rijden, een diepgewortelde onzekerheid, …).

 

Ik volgde beide levels van de EMDR opleiding en ben momenteel mijn supervisies aan het voltooien om erkend te worden als EMDR practitioner.

Meer informatie over EMDR-therapie lees je op deze website: